Soalan Lazim (FAQ) NGOS

NGOS adalah inisiatif yang diwujudkan bagi membantu menyelesaikan isu kredit dan semarai hitam.
Tidak. NGOS tidak pernah melantik mana-mana agen atau pihak ketiga bagi pengurusan. Pelanggan dikehendaki berunding dengan seketeriat komuniti secara bersemuka untuk pelan pemulihan semula hutang mereka.
Yuran pengurusan akan dikenakan setelah pemohon berjaya dan tiada bayaran pendahuluan sepanjang proses pemulihan.
NGOS beperanan membantu dalam menyelesaikan masalah seterusnya Pelanggan boleh berhubung terus dengan institusi kewangan untuk membuat pinjaman baharu.
  • Mempunyai masalah dalam pengurusan hutang
  • Mempunyai pekerjaan dan pendapatan tetap
  • Jumlah pinjaman anda tidaklah melebihi kelayakkan dari pendapatan
  • Terbuka kepada yang berumur 18 tahun sehingga 60 tahun
  • warganegara Malaysia
Boleh. Walaubagaimanapun, individu tersebut perlu merujuk kepada Jabatan Insolvensi Malaysia untuk mengenal pasti status terkini.
Semua masalah kewangan akan diselesaikan dan pelanggan dapat menikmati semula kemudahan kredit yang disediakan oleh institusi-institusi kewangan.